ارسال رایگان

خرید های بالای 100 هزار تومان

خرید به صرفه

بالاترین کیفیت با نازل ترین قیمت

پرداخت امن

پرداختی مطمئن از امن ترین درگاه ها

طرح های آماده ARTCAM

عرضه انواع طرح های دوبعدی و سه بعدی به همراه فایل جی کد آن. انواع طرح های دو بعدی سرویس خواب، سرویس کودک و نوجوان، درهای ورودی، ساعت، قاب و آینه و ...

 طرح سرتاج 10x640

طرح سرتاج 10x640

جزییات مدل:

کد مدل:MT-0031

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 10MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل:57*10*640

50,000تومان

 طرح گل بوته 10x90

طرح گل بوته 10x90

جزییات مدل:

کد مدل:MT-0032

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 14MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل:90x10x160

10,000تومان

 طرح درب  2306x1170

طرح درب 2306x1170

جزییات مدل:

کد مدل: MT-0033

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 77MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل: 1170x183x2306

50,000تومان

 طرح گل بوته 212x290

طرح گل بوته 212x290

جزییات مدل:

کد مدل: MT-0034

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 40MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل: 290x15x212

10,000تومان

 طرح گل بوته 788x288

طرح گل بوته 788x288

جزییات مدل:

کد مدل: MT-0035

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 82MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل: 288x15x788

25,000تومان

 طرح گل بوته 79x79

طرح گل بوته 79x79

جزییات مدل:

کد مدل:MT-0036

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 14MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل:70x70x10

10,000تومان

 طرح ستون 400x400

طرح ستون 400x400

جزییات مدل:

کد مدل:MT-0037

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 35MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل:3000*400*400

100,000تومان

 طرح نوار حاشیه  37x1554

طرح نوار حاشیه 37x1554

جزییات مدل:

کد مدل:MT-0038

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 5MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل:1554x37x194

10,000تومان

 طرح سرتاج 153x2335

طرح سرتاج 153x2335

جزییات مدل:

کد مدل:MT-0039

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 122MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل:2335x153x933

50,000تومان

 طرح نوار حاشیه 16.5x463

طرح نوار حاشیه 16.5x463

جزییات مدل:

کد مدل:MT-0040

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 122MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل: 463x16.5x59

10,000تومان

 طرح قاب آینه 1064x785

طرح قاب آینه 1064x785

جزییات مدل

کد مدل:MT-0041

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 195MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل:785x1046x70

400,000تومان

 طرح پایه گل بوته بزرگ

طرح پایه گل بوته بزرگ

جزییات مدل:

کد مدل:MT-0042

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 90MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل:4220x1447x9512

25,000تومان

 طرح گل بوته 19x412

طرح گل بوته 19x412

جزییات مدل:

کد مدل:MT-0043

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 51MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل:459x19x412

25,000تومان

 طرح گل بوته 55x82

طرح گل بوته 55x82

جزییات مدل:

کد مدل:MT-0044

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 87MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل: 82x2.7x55

10,000تومان

 طرح گل بوته 315x111

طرح گل بوته 315x111

جزییات مدل:

کد مدل: MT-0045

پسوند فایل: .stl

حجم فایل: 64MB

پلتفرم قابل پیاده سازی: 5 محور، 4 محور و 3 محور.

سایز استاندارد مدل: 111x98x315

25,000تومان

نمایش 31 تا 45 از 61 (5 صفحه)